Miljövänliga produkter från kokosnötter

SPILLFIXER® – det miljövänliga absorbtionsmedlet

SPILLFIXER® – Vårt högklassiga absorbtionsmedel.

SPILLFIXER® är fortfarande okänt i Sverige men har många fördelar jämfört med liknande produkter på den svenska marknaden.
SPILLFIXER® är också miljövänlig utan den cancerframkallande kristallinkvarts (Clay) eller andra farliga kemikalier och rester av bekämpningsmedel (avfall av bomull) som är vanligt i andra absorb enter.
Spillfixer_box


Fördelar med SPILLFIXER®:

 • Kortare svarstid – absorberar 90% kapacitet på under 10 minuter
 • Innehåller inga skadliga damm
 • Innehåller inga kemikalier eller bekämpningsmedel
 • Biologiskt nedbrytbara – kan komposteras
 • Preferens för olja över vatten
 • Lätt och sprider sig lätt
 • Mångsidig, säker och effektiv för alla typer av kolvätespill
 • Arbetsplats- och miljösäkerSPILLFIXER® är mycket effektivt mot:

 • Bränslen (bensin, diesel, AV-gas)
 • Mineral-, och växtbaserade smörjmedel
 • Skärvätskor
 • Matolja
 • Lösningsmedel
 • Vattenbaserade kemikalier
 • Bekämpningsmedel och herbicider
 • Mild frätande syror och baser
 • Flytande organiskt avfall
 • Färgercoco-coir-dust   mainBooms

SPILLFIXER® levereras i påse eller som ”slang”, går även att beställa i bulk.

Vi importerar SPILLFIXER® på pall direkt ifrån Indien och Sri Lanka.

Kontakta oss för mera information och offert!

 

9971203_frontpage

Registreringsbevis (PDF >>>